Na začátek stránky

Koučování

Koučování podporuje lidi v jejich osobním růstu a při uskutečňování změn. Pomocí koučovacích otázek nabízí kouč klientovi netradiční úhly pohledu a klient může nacházet zajímavé odpovědi tam, kde by je sám nehledal. Koučování je vhodné především pro zvládání praktických situací, plánování a realizaci akcí v klientově životě.

Dagmar Borovská

Dagmar BorovskáOlga Hudcová

Olga Hudcová

Olga svou soukromou praxi provozuje v Brně, ve středu města. Věnuje se hlavně individuálnímu poradenství a koučování. Spolupracuje převážně s dospělými a mladými dospělými. Ve své práci vychází zejména z principů somatického koučování a na budoucnost a řešení orientované terapeutické metody podle Miltona H. Ericksona. V současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Pro své klienty vytváří bezpečný prostor ať už pro jejich osobní rozvoj nebo hledání smyslu jejich života, či řešení náročných situací, a to jak ve vztazích, tak v osobním a pracovním životě. Vzhledem ke svému předchozímu působení v korporátním bankovnictví nabízí i konzultace na téma: jak dobře zacházet s financemi. Motto její práce: Změna je možná!Martina Chmelová

Martina Chmelová

Martina pracuje v neziskové organizaci Alfa H.S. jako kouč a poradce. Ve své práci využívá prvky Gestalt terapie a biosyntézy. Svoji původní profesi biologa si doplnila na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích na kvalifikaci sociálního pracovníka. Další vzdělání získala formou kurzů, workshopů a výcviků. V současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Ve své práci se primárně zaměřuje na podporu osob, které pečují o druhé. Pomáhá aktivovat sílu a energii k řešení problémů rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením nebo poruchami učení a chování, doprovází své klienty náročnými životními nebo pracovními situacemi a na cestě osobní nebo profesní změny. Převážně pracuje s rodinami s dětmi se zdravotním postižením, učiteli a sociálními pracovníky.Alena Jáchimová

Alena Jáchimová

Alena je lektorka, certifikovaná koučka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje komunikační dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně vystudovala PF v Českých Budějovicích (obor čeština, dějepis). Její zájem o psychologii ji dovedl k psychoterapeutickému výcvik SUR, je absolventkou výcviku „Koučink – věda a umění“, prošla mnoha dalšími rozvojovými programy. V terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta a také ta, která nás občas zastihne nepřipravené. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci, hlubší porozumění sama sobě a rozšíření pohledu na věci a události kolem nás.Igor Kytka

Igor Kytka

Igor se věnuje individuálnímu koučování. Vychází především ze somatického koučování a systemického přístupu. Nyní je před dokončením studia psychologie na FF UK. Kromě toho má také zkušenosti s lektorskou činností pro děti a dospělé.Martina Vančurová

Martina Vančurová

Martina vás provede cestou za splněním cílů ať už v osobní či profesní oblasti. Ke koučování přistupuje jako ke službě, kterou vám může pomoci najít větší spokojenost v životě. Zároveň jej vnímá jako zdroj vzájemného obohacení mezi koučem a koučovaným. Martina působí v mezinárodní firmě v oblasti zákaznických služeb a rozvoje zaměstnanců.Petr Žídek

Petr Žídek

Petr se věnuje individuálnímu koučování, psychoterapii a seberozvojovým programům. Jeho specializací je kariérní poradenství dospělým a to jak v obdobích naléhavé potřeby změny, tak v problematických situacích propuštění ze zaměstnání nebo dlouhodobého neúspěšného hledání práce. Přes 15 let řídí společnosti, které se věnují personálnímu poradenství a rozvoji talentů. Petr absolvoval výcvik v psychologickém koučování a v současné době ukončuje základní výcvik biosyntézy.
Párová a rodinná terapie

Rodinná terapie

Rodinná terapie je terapeutický proces zaměřený na zlepšení vztahů, interakce a vývoje v rodinné skupině. Terapeut se v několika sezeních setkává s více členy rodiny a pomáhá jim vrátit schopnost řešit aktuální problémy ve vzájemných vztazích nebo rolích tak, aby došlo k zlepšení kvality rodinného soužití.

Jaromír Matějek

Jaromír MatějekPárová terapie

Párová terapie vychází z velmi podobných myšlenkových základů a přístupů jako individuální psychoterapie. Je založená na bezpečí, důvěře, laskavosti a citlivosti s tím rozdílem, že se vždy týká obou partnerů a jejich vztahu. Terapeut v průběhu setkání sdílí s klienty obtíže, pro které pár terapii vyhledal - protichůdné pocity, v nichž ztrácíme možnost vidět očima druhého, nebo do sebe stažené nálady, kdy nelze komunikovat vůbec. Společně s párem hledá, kudy z problémů ven. Úkolem terapeuta je mimo jiné vidět reakce partnerů jako klíče k řešení vztahového problému a kritické momenty jejich vztahu jako zdroje porozumnění a blízkosti.


Strukturální integrace - rolfterapie

Smyslem rolfterapie je přivést tělo do přirozeného souladu s gravitačním polem. Dosahuje tohoto stavu pomocí systematické manuální terapie, během níž dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě). Tento proces osvobozuje nohy, ruce, trup atd. z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání.

Jan Řezáč

Jan Řezáč
Biodynamické masáže

BDM efektivně pomáhají při fyzických a psychických problémech spojených se stresem, účinné jsou i při stavech únavy a vyčerpání. Posilují samoozdravné procesy v organismu, pomáhají obnovit a harmonizovat přirozený tok energie. Zároveň tělo čistí od metabolického odpadu, který se na určitých místech těla hromadí působením chronického stresu.

Ela Stružková

Ela Stružková